Sprievodca

5. etapa: Boží ľud

ZAČNITE: Váš úvod do tejto časti Biblie

Božie zasľúbenie Abrahámovi sa týkalo zeme a rodiny. Genesis rozpráva príbeh jeho prvých potomkov. Exodus potvrdzuje tento sľub, keď sú ľudia Izraela vyvolení Bohom ako jeho ľud; stále sú však ešte ďaleko od krajiny, ktorú im Boh prisľúbil.

Kľúčovým momentom je dávanie zákona. Bohom boli vyvolení, milovaní a zachránení predtým, ako dostali zákon (Exodus 19:1-6). Boh dal Mojžišovi na hore Sinaj desať prikázaní nie preto, aby ustanovil sadu pravidiel, ktoré ľuďom vezmú radosť a slobodu, ale skôr, aby slúžili ako rámec ich vzťahu s Bohom a medzi sebou, a ich pohľadu na hmotné majetky.

Krajina je taktiež darom. Boh otvára cestu, rozdeľuje Jordán a dáva im víťazstvo v boji. Postavenie kamenného oltára po prekročení rieky bolo pre budúce generácie pripomienkou toho, čo Boh vykonal. Zem nedostávajú preto, aby sa nad ostatnými národmi cítili nadradení, ale aby mali bezpečné miesto na rast, na uctievanie Boha a na to, aby boli svedkami Božej zachraňujúcej moci a lásky pre okolité národy.