Sprievodca

5. etapa: Boží ľud

SÚVISLOSTI: päť príbehov tejto etapy

Keď začnete túto piatu etapu, pozrite sa spolu na:
• Obraz Boha, sľubujúceho Abrahámovi, že jeho potomkov bude viac ako hviezd na nebi (Veľká výprava, strana 16) a;
• Obraz Mojžiša a Božieho ľudu, ako prechádzajú cez Červené more a unikajú smerom k zasľúbenej zemi (Veľká výprava, strana 28).
Týchto päť príbehov je o tom, čo sa stalo potom - ako sa z tejto veľkej skupiny ľudí stal "Boží národ" v ich novej zemi?
• Túto etapu môžete začať kľúčovým príbehom "Vodca Jozua." Tento kľúčový príbeh v sebe spája dva silné motívy: splnenie Božích zasľúbení a Božie nariadenia pre nového vodcu. Budete musieť vysvetliť, že to nebol Mojžiš, ktorý voviedol ľud do zeme, ktorú im
Boh zasľúbil - táto úloha padla na Józuu. Táto epizóda sa odohráva asi 40 rokov po prekročení Červeného mora. Vygradujte nadšenie z toho, že národ sa - konečne - chystá vstúpiť do svojej zeme.
• V tomto kľúčovom príbehu pripomína Boh Józuovi pravidlá, ktoré dal, aby jeho národ poznal najlepší spôsob života. Sprevádzajte vaše dieťa 40 rokov do minulosti a nájdite ich v 'Božích pravidlách.'
• 'Zlaté teľa' ponúka lepšie vysvetlenie toho, prečo si Boh vyvolil Józuu, aby sa stal vodcom potom, čo Mojžiš zomrel. Józua rozumel Božím zákonom tak dobre, že sa zdá, že bol jediný, ktorý sa nepodieľal na stavbe zlatého teľaťa, kým sa Mojžiš 'stratil' (ostatní očividne nepochopili druhé prikázanie: dokonca aj Mojžišov brat Áron pochybil). Józuovo očividné oddanie Bohu z neho spravilo Mojžišovho samozrejmého nástupcu. Od tohto momentu sa stal
vodcom v zácviku.
• Ostatné dva príbehy v piatej etape rozprávajú o prvých slávnych výpravách Józuu ako vodcu. 'Prechod cez Jordán' odráža dávnejší prechod cez Červené more a - opäť - Boh ukazuje svoju moc, keď sa v 'Páde Jericha' strhne bitka.