Sprievodca

5. etapa: Boží ľud

OBJASNITE SI: Problémy, na ktoré môžete naraziť v tejto etape

Ale ja predsa určite nedokážem dodržať desať Božích prikázaní!
Pravdepodobne bude rýchlo jasné, že ich nemôže dodržať nikto. Dieťa sa môže čudovať, aký je zmysel pravidiel, ktoré určite porušíme, aj keď sa snažíme.
Tieto prikázania predstavujú Boží najvyšší štandard - nie preto, že je prísny 'učiteľ', ktorý čaká, kedy urobíme chybu, ale preto, že nás miluje a chce, aby sme spolu žili v mieri a radosti!

Je preto dôležité snažiť sa tieto prikázania dodržiavať, pretože dávajú zmysel - a pretože nám ukážu, ako skutočne iní Boží ľudia sú. Ale ak zlyháme - a všetci zlyháme - môžeme prísť k Bohu, priznať, aké je to pre nás ťažké a prosiť ho o pomoc. Ježišov život a smrť o viac ako 1000 rokov neskôr nám umožňujú ostať s Bohom priateľmi, aj keď nie vždy dokážeme žiť tak, ako to on chce.

Ako mohol Boh prikázať svojmu ľudu, aby zabili všetkých v Jerichu?
Práve ste si s vaším dieťaťom prečítali šieste prikázanie: "Nezabiješ." Boží príkaz tomu akoby úplne priamo protirečil - a protirečil aj jeho súcitnej a spravodlivej povahe. Je to náročná otázka - otázka, ku ktorej sa na vašej ceste s Bohom budete vracať mnohokrát. Buďte pripravení priznať, ak je to pre vás priťažký problém a dajte vášmu dieťaťu vedieť, že ste sa o tom ochotní porozprávať neskôr.

Musíme zobrať do úvahy kontext. Ľudia, žijúci v Jerichu (a väčšine Kanaánu) boli veľmi zlí. Čítame o tom v Genesis 15:16. Žili svoj život spôsobom, ktorý sa úplne protivil prikázaniam, ktoré dal Boh svojmu národu. Boh je milujúci - ale netoleruje opakované zlé správanie. Vyhlásil hriechu vojnu - a v tomto príbehu je jeho ľud vyzvaný stať sa súčasťou tejto vojny.

Pamätajte na to, že Rahab, ktorá sa rozhodla, že pomôže Božiemu ľudu, bola zachránená. 2. Petra 3:9 pripomína, že keď sa ľudia vydajú smerom k Bohu, je absolútne otvorený tomu, aby sa stali súčasťou jeho ľudu.