Sprievodca

1. etapa: Boh tvorí svet

ZAČNITE: Váš úvod do tejto časti Biblie

ZAČNITE: Váš úvod do tejto časti Biblie
Táto etapa predstavuje mnohé z najväčších biblických tém. Dozvieme sa napríklad, že:
• Boh existuje, že je stvoriteľom všetkého, a že svet, ktorý stvoril, je dobrý;
• ľudské bytosti sú vrcholom Božieho stvorenia, stvorené na jeho vlastný obraz, určené na život vo vzťahu s ním a ako jeho veľvyslanci na Zemi;
• hriech (rebélia voči Bohu; žitie, ako keby na Bohu nezáležalo) vstúpil do sveta a úplne ho pokazil;
• Boh má úžasný plán ako nás zachrániť a vrátiť nás späť do správnehon vzťahu s ním.
Ernest Lucas (Encounter with God, apríl-jún 2002, s. 13,14) tvrdí, že dianie v týchto prvých jedenástich kapitolách môžeme zhrnúť frázou "šírenie hriechu, šírenie milosti." Po neposlušnosti Adama a Evy (3. kapitola) rýchlo nasledujú vražda Ábela (4. kapitola), potopa na vyčistenie Zeme (6.-9. kapitola) a arogancia babylonskej veže (11. kapitola).
Každý výrazný hriešny skutok je však nasledovaný skutkom milosti - Adam a Eva sú odetí Bohom, Káin dostáva znak, ktorý ochráni jeho život, Noach a jeho rodina sú zachránení pred potopou a hneď po babylonskej veži nasleduje povolanie Abraháma - povolanie, ktoré začne plnenie Božieho plánu spásy, ktorý vyvrcholí v poslaní jeho Syna, Ježiša. Po katastrofe ľudskej rebélie pracuje Boh na prinesení obnovy.