Sprievodca

1. etapa: Boh tvorí svet

OBJASNITE SI: Problémy, na ktoré môžete naraziť v tejto etape

OBJASNITE SI: Problémy, na ktoré môžete naraziť v tejto etape Prečo stvoril Boh ten strom, ak nechcel, aby z neho Adam a Eva jedli?
Toto je náročná otázka pre deti - aj pre dospelých! Boh stvoril všetko 'veľmi dobré' - vrátane tohto stromu. S týmto stromom nebolo preto nič zlé. Problémom bola neposlušnosť. Otázkou preto je: neboli Adam s Evou Bohom vopred predurčení na zlyhanie tým, že ten zákaz vytvoril? Odpoveď nájdeme v Božej povahe. Nesnažil sa Adama s Evou nachytať - to nie jeho povaha. Ani nás sa nesnaží nachytať. Chcel však, aby ho milovali, lebo sa tak rozhodli - a jediným spôsobom ako zistiť, či ho milujú, bolo zistiť, či sa rozhodnú ho poslúchnuť. Boh netúžil po bábkach bez vlastného rozumu, ale ľuďoch, ktorí ho budú milovať a nasledovať. A po tom istom túži aj dnes! Ježiš povedal: Ak ma milujete, zachovávajte moje prikázanie (Ján 14:15).
Prečo Boh povedal, že ľudia zomrú, ak budú jesť to ovocie - ale Adam s Evou nezomreli?
Je pravda, že Adam s Evou nezomreli v deň, kedy jedli toto ovocie. Ale keď ich Boh prvýkrát stvoril, bolo jeho zámerom, že budú žiť naveky. Od momentu, kedy Boha neposlúchli, boli odsúdení zomrieť. Smrť a choroby neboli nikdy súčasťou Božieho zámeru pre jeho 'veľmi dobrý' svet.
Had
Naprieč Bibliou má Boh nepriateľa. Je ním diabol alebo Satan. Zatiaľ čo Boh je úplne dobrý, Satan je jeho opakom. Chce presvedčiť ľudí, aby nenasledovali Boha. Je veľmi prefíkaný - robí veci, ktoré vieme, že by sme nemali robiť, na pohľad veľmi lákavé a zábavné.