Sprievodca

11. etapa: Ježiš, Boží syn

ROZMÝŠĽAJTE: Čo táto etapa znamená dnes

Jánovo posolstvo bolo:
1. Kajajte sa - vráťte sa k Bohu a preukážte to veľmi praktickým spôsobom. Nestačilo povedať 'prepáč': muselo to byť ukázané odmietnutím konania zla a rozhodnutím sa konať láskavo.
2. Dajte sa pokrstiť – myšlienka použitia vody na očistenie bola Židom známa. Bolo to znamenie toho, že to s pokáním myslím vážne.

Dnes sa môžu deti o krste pýtať viac. Ak nie ste rodič dieťaťa, no jeho rodina patrí do nejakej kresťanskej denominácie, je najlepšie ho poprosiť, aby sa o tom rozprávalo so svojimi rodičmi. Ak nie - alebo ak chce do toho ísť hlbšie - určite zdôraznite to, že takmer všetci kresťania dnes veria, že byť pokrstený je znakom rozhodnutia pre nasledovanie Ježiša, aj keď existujú rozdiely v tom, ako je krst vykonávaný. Rôzny cirkvi majú rôzne tradície a spôsoby krstu.
Možno by ste si mohli s vaším dieťaťom krsť pozrieť a potom sa o tom porozprávať, porovnávajúc to, čo ste videli, s tým, čo robil Ján.

Prvá kapitola Jánovho evanjelia je bohatá na obrazy (nebuďte prekvapení, ak to deťom príde prirodzenejšie ako vám). Kľúčové témy sú:
• Slovo: komunikujúci Boh, ktorý povedal a vznikol svet. Pretože Ježiš je Boh, bol vlastne tiež na začiatku sveta.
• Svetlo: Ježiš svieti do temnoty sveta.
• Ježišove odmietnutie svetom, ktorý stvoril.
• Ježišova ponuka znovuzrodenia všetkým, ktorí v neho veria.
• Ježiš je Boh aj človek. Keď sa stal človekom, stále bol Bohom, so všetkými silami a vlastnosťami Boha stále v ňom.