Sprievodca

11. etapa: Ježiš, Boží syn

ZAČNITE: Váš úvod do tejto časti Biblie

Konečne, po takmer 2000 rokoch, je zasľúbenie Abrahámovi naplnené narodením Ježiša. Lukáš nám poskytuje podrobné rozprávanie; Ján nám ponúka teologické rozprávanie; no obaja umiestňujú narodenie Ježiša do kontextu Starého zákona. Ján - použitím konceptov a jazyka gréckej filozofie - a Lukáš - zahrnutím Simeonovej modlitby (Lukáš 2:32) - zdôrazňujú, že Ježiš je pre všetkých ľudí. Pre oboch (aj pre Matúša) je Ježiš večným Slovom, ktoré zdieľa podstatu Boha, a aj plne ľudským dieťaťom Márie - Slovo a telo, s rodokmeňom, idúcim až k Adamovi (Lukáš 3:23-38).

Alžbeta a Mária, nepravdepodobné voľby ľudí, ktorých sa Boh rozhodne použiť ako matky Jána a Ježiša. Bez toho, aby plne rozumeli tomu, ako sa to všetko stane, oddali sa Božím plánom. Ježišovo narodenie, veľmi výrazná udalosť v dejinách, sa odohráva v úplne obyčajnom prostredí maštale.
Prví ľudia, ktorí ho stretnú, sú pastieri, a napriek tomu, že Ježiš bol ešte len bábätkom, sú ich životy týmto stretnutím zmenené.

Ján Krstiteľ vyzerá a znie trochu ako starozákonný prorok; aj premosťuje udalosti Starého a Nového zákona, aj účinkuje ako naplnenie proroctva, prichádzajúc ako zasľúbený predchodca Ježiša (Lukáš 3:4-6). Ježišov krst a pokušenie ho ešte viac identifikujú ako jedného z nás, ktorý zdieľa našu ľudskosť a našu fyzickú slabosť. Súboj s diablom, ktorý začína tu, bude - rôznymi spôsobmi - sprevádzať celý Ježišov život.