Sprievodca

15. etapa: Prví kresťania

ROZMÝŠĽAJTE: Čo táto etapa znamená dnes

Mnoho prekvapivých vecí sa odohrá v týchto príbehoch - ľudia zrazu hovoria v iných jazykoch, chromý muž chodí, verný a vzácny Boží služobník umiera, úžasný sled náhod na púšti vedie k tomu, že neznámy človek nájde Boha a celoživotné zvyky sú opustené v priebehu popoludnia. Všetky tieto veci nám pripomínajú, že život nasledovníka Ježiša bude vždy fascinujúci, dobrodružný a nikdy fádny. Boh bude mať pre nás vždy prekvapenia a nemôžeme vopred nikdy vedieť, ako veci dopadnú. On vie, čo robí, aj keď veci vyzerajú zle: prenasledovanie umožnilo evanjeliu opustiť Jeruzalem a rozšíriť sa do celého sveta.

Aj keď teoreticky vieme, že Bohu môžeme dôverovať, že veci vyrieši, musíme byť pripravení vykročiť vo viere a tieto príbehy ukazujú odvahu, ktorú potrebujeme. Vo viere povedal Peter 'vstaň a choď', dôverujúc, že sa muž postaví; neskôr šiel do domu pohana (ne-Žida) Kornélia, napriek tomu, že si celý život dával pozor, aby to nerobil. Štefan kázal tvárou v tvár opozícii a Filip sa vybral do neznáma, pretože ho Boh povolal.

Zmocnenie a vedenie Duchom Svätým je v týchto príbehoch očividné.
Pripomínajú nám, že ako kresťania môžeme mať istotu, že aj my môžeme mať od neho pomoc.