Sprievodca

15. etapa: Prví kresťania

SÚVISLOSTI: päť príbehov tejto etapy

Všetky tieto príbehy pochádzajú zo začiatku druhej Lukášovej 'historickej' knihy. Vo svojej prvej - Lukášovom evanjeliu - rozpráva príbeh Ježiša, zatiaľ čo v tejto knihe - Skutkoch Apoštolov - pokračuje s tým, čo sa udialo s Ježišovými nasledovníkmi po jeho smrti, vzkriesení a nanebovstúpení. Týchto päť konkrétnych príbehov ukazuje, ako sa zrodila cirkev a ako začala rásť.
Mali by ste ich čítať v chronologickom poradí, tak, ako sú uvedené tu.

Od úplného začiatku neváhali Ježišovi nasledovníci pozývať druhých k vypočutiu a reakcii na dobrú zvesť, avšak aj keď bol rozmach rastu cirkvi v deň Letníc a okamžite potom obdivuhodný, všetko sa to dialo v Jeruzaleme.
Ako čítame tieto príbehy, začíname si všímať, ako sa správa o Ježišovi šírila do rôznych častí krajiny a dokonca aj za hranice Židovstva.