Sprievodca

15. etapa: Prví kresťania

OBJASNITE SI: Problémy, na ktoré môžete naraziť v tejto etape

Prečo bolo tak úžasné, že sa pohan (ne-Žid) stal kresťanom?

Od čias Abraháma Židia vedeli, že boli Božím vyvoleným národom, ktorý ho uctieval a poslúchal a žil iným spôsobom ako iné národy okolo. Ostatné národy boli vítané pridať sa k uctievaniu Boha, no museli sa najprv stať Židmi.
Cez príbeh Kornélia si Peter uvedomil, že to nebolo potrebné. Každý sa mohol stať uctievačom Boha. Veď Boh vždy vravel, že celý svet bude požehnaný jeho národom, Židmi.

Čo znamená 'eunuch'?

Eunuch bol zvyčajne spoľahlivý radca a dôverník vodcu. Niekedy podstúpil eunuch operáciu (zrejme v útlom veku), ktorá zabezpečila, aby nemohol mať deti. To znamenalo, že mohol všetok svoj čas a svoju oddanosť venovať kráľovi či kráľovnej, ktorej slúžil.