Sprievodca

15. etapa: Prví kresťania

KOMUNIKUJTE: Hovorte s Bohom

Predtým, ako sa Ježiš vrátil do neba, dal svojim učeníkom úlohu: mali o ňom všetkým povedať. Boh zoslal svojho Ducha Svätého, aby im dal silu to vykonať, spolu s darmi uzdravovania, múdrosti, vyučovania a šírenia evanjelia. Ježišovi nasledovníci o ňom hovoria druhým už takmer 2 000 rokov - a chce, aby sme aj my pokračovali v tejto práci.

Pomôžte vášmu dieťaťu spraviť si zoznam zopár ľudí, ktorí nepoznajú Ježiša.
Môžu to byť ľudia, ktorých poznáte, alebo ľudia, ktorí žijú v okolí (pokúste sa v tejto etape udržať vaše modlitby lokálne: v šestnástej etape sa modlitba zameria na kresťanské misie a rozvojovú prácu v ďalekých krajinách a odlišných kultúrach). Modlite sa spolu za týchto ľudí a za príležitosť povedať im o Ježišovi.

Počas rozprávania možno zistíte, že vaše dieťa zažíva problémy v škole alebo inde kvôli jeho kresťanskej viere, alebo preto, že chodí do kostola, besiedky či na kresťanskú skupinku. Povzbuďte ho k tomu, aby o tom hovorilo a proste Ducha Svätého, aby mu dal silu a odvahu tak, ako ich dal aj učeníkom. (Čerpajte z múdrosti a rád miestnych pracovníkov v školách alebo kaplánov, ako vaše dieťa najlepšie podporiť. Je jednoduché podceniť, aké ťažké to môže pre dieťa byť, žiť deň čo deň v škole ako kresťan.)