Sprievodca

17. etapa: Patríme Bohu

ROZMÝŠĽAJTE: Čo táto etapa znamená dnes

Hoci boli Pavlove listy napísané veľmi dávno, vo svete, ktorý bol v mnohých veciach veľmi odlišný, jeho správa nám stále hovorí veci, ktoré potrebujeme vedieť. Výhody kresťanského života sú stále také isté a môžeme za ne chváliť Boha. Mnohé z problémov, ktorým čelíme, sú taktiež stále tie isté a Pavlove múdre slová nám môžu pomôcť pochopiť a prekonať ich.

Z Pavlových listov môžeme získať toľko povzbudenia a vedenia!