Sprievodca

17. etapa: Patríme Bohu

SÚVISLOSTI: päť príbehov tejto etapy

Všetky tieto pasáže pochádzajú z listov, ktoré Pavol písal mladým zborom. Pavol nepoznal všetkých v týchto zboroch. V skutočnosti boli niektoré na miestach, ktoré nikdy nenavštívil, no s každým z nich mal spojenia a veľmi mu ležali na srdci. Chcel, aby tamojší kresťania pochopili všetko, čo Boh pre nich vykonal a približovali sa Ježišovi.

Tieto konkrétne texty sú všetky o žití kresťanského života. Pavol do nich vkladá povzbudenia aj varovania. Prečítajte si najprv tú z Rimanov, potom z Kolosenským, Galatským, Efezským a nakoniec z Filipským.