Sprievodca

17. etapa: Patríme Bohu

KOMUNIKUJTE: Hovorte s Bohom

Vaše dieťa si možno začína všímať zlo vo svete a začína sa báť budúcnosti. Môže začať pochybovať o svojej kresťanskej viere. Sedemnásta etapa je plná slov veľkého povzbudenia. Pripomínajú nám, že nás nič nemôže oddeliť od Božej lásky, a že jeho Duch nás zmocňuje žiť pre neho.

Prečítajte si tento verš zo Žalmu 139:5 s vysvetlením, že tieto slová sú hovorené Bohu: "Obkľučuješ ma zo všetkých strán, svoju ruku kladieš na mňa." Poproste svoje dieťa, aby zavrelo svoje oči a predstavilo si, že je vojakom, ktorý sa chystá do bitky. Povedzte mu, nech si predstaví, že si na seba dáva brnenie, či už tradičné alebo moderné ochranné vybavenie. Ďakujte Bohu za to, že môžeme nosiť Božie brnenie v moci jeho Ducha a modlite sa za ochranu svojho dieťaťa.

S Bohom sa môžeme cítiť v bezpečí bez ohľadu na situáciu. Naučte sa a povedzte spolu túto modlitbu, používajúc ukazovania na zdôraznenie významu jednotlivých veršov:
“Ježiš šiel pred nami,
pripraviť cestu.
(Ukážte oboma rukami pred seba.)
Ježiš je za nami,
pomáha nám, nech sa stane čokoľvek.
(Dajte si ruky za seba.)
Ježiš je vedľa nás;
je tu dnes s nami.
(Nechajte vaše ruky visieť po bokoch.)
Ježiš je stále s nami,
každú hodinu, každý deň.”
(Objímte sa.)