Sprievodca

19. etapa: Nasledovanie Ježiša

ROZMÝŠĽAJTE: Čo táto etapa znamená dnes

Veľa z toho, čo je v novozákonných listoch (nevynímajúc niektoré z tých dlhých slov!), je náročné aj pre dospelých na pochopenie. Avšak široké témy 'Boh nám pomáha stať sa lepšími ľuďmi' či 'láska a starostlivosť o druhých' sú dostatočne jednoduché na to, aby ich pochopil každý. Pomôžte dieťaťu vstúpiť do textu napr. nasledovnými spôsobmi:
• Koľkokrát sa objaví slovo 'láska'? Alebo, zatlieskaj vždy, keď začuješ slovo 'láska'.
• Spočítaj, koľko ráz nám hovoria, že nás Boh miluje.
• Nájdi verše, ktoré hovoria, že nás Boh robí novými.
• Čo hovoria, že by sme mohli robiť ako pomoc niekomu?

Pamätajte, že ľudia, ktorí písali tieto listy, poznali Ježiša osobne. Oni ho nie len stretli; oni s ním žili. Rozmýšľajte spolu nad niektorými z Ježišových skutkov, ktoré sledovali, alebo príbehmi, ktoré počúvali. Autori listov boli očitými svedkami a my máme tieto správy priamo od nich. Je to, ako keby sme ponúkali niekomu kus koláča s tým, že hovoríme: "Viem, že je to dobrý koláč, pretože som ho sám upiekol."
Slovám autorom môžeme veriť, pretože určite vedeli, o čom písali. A hoci sa svet mohol poriadne v mnohých smeroch zmeniť, to, ako sa ľudia správajú, sa nezmenil. Môžeme jazdiť v autách namiesto na vozov, ťahaných somármi, no sme rovnako veselí, nevrlí, nápomocní či odmietaví ako vtedy. To, ako sa správame a reagujeme na svet, je rovnako platné dnes, ako to bolo v čase, keď boli tieto listy písané.

Boh stále pomáha ľuďom meniť sa. Ak ste si čítali šestnástu etapu o tom, ako sa Pavol stal kresťanom, pripomeňte si to. Možno poznáte aj viac súčasných príbehov ako tento:

Chris sa mal postaviť pred súd za menší priestupok, no keďže to nebol jeho prvý priestupok a sudca, ktorý mal v ten deň službu, chcel z neho spraviť 'príklad', bol si istý, že ho zavrú. Veľmi sa bál a modlil sa k Bohu, aby zabránil trestu odňatia slobody. Tesne predtým, ako sa mal postaviť pred súd, dostal sudca žalúdočné problémy a prebral to miernejší sudca. Chris dostal namiesto toho pokutu a verejnoprospešné práce a bol tak vďačný Bohu, že sa stal nasledovníkom Ježiša.

Láska sa nemení. Stále je a stále bude hlavnou motiváciou Božieho konania voči nám a preto by mala byť základom aj všetkého nášho konania.