Sprievodca

19. etapa: Nasledovanie Ježiša

SÚVISLOSTI: päť príbehov tejto etapy

Všetky texty v tejto etape sú vybraté z listov (často volaných 'epištoly' z gréckeho slova pre 'poslané správy'), napísaných mladým zborom, ich kresťanskými vodcami. Listy boli často písané ako odpovede na otázky, na riešenie nezhôd či na povzbudenie v časoch ťažkostí alebo prenasledovania. V týchto častiach listov sa Pavol (ktorý napísal dva listy Korintským), Peter, Jakub a Ján zameriavajú na nový život, ktorý máme v Ježišovi, keď sa staneme kresťanmi, a na to, ako by sa toto malo prejavovať v našich každodenných životoch.

Peter a Ján boli dvaja z Ježišových prvých učeníkov (viď Matúš 4:18-21) a z prvej ruky zažili jeho lásku a súcit voči druhým.
Jakub je pravdepodobne ten Jakub, ktorý bol Ježišovým bratom a pravdepodobne s ním trávil veľa času, keďže spolu vyrastali. Hoci sa nezdá, že by bol medzi Ježišovým úzkym kruhom nasledovníkov počas jeho života na zemi, po Letniciach sa stal jedným z vodcov cirkvi (viď Matúš 13:55 a Skutky 15:13).
Nemáme žiadne dôkazy o tom, že by Pavol videl Ježiša počas jeho pozemského života, no stal sa kresťanom po jeho dramatickom obrátení na ceste do Damašku, keď k nemu Ježiš osobne prehovoril (Skutky 9).
Títo štyria muži boli preto právom oprávnení učiť nás, ako by mal 'Ježišov život' vyzerať. Text z 2. Korintským podáva celkový prehľad a je zrejme dobrým miestom na začatie tejto etapy. Pokračujte s 1. Petrovým, následne 1. Jánovým a potom Jakubom. Všetko toto učenie bude zhrnuté v poslednom texte z 1. Korintským.

Učenie v epištolách je vždy široké a hlboké: devätnásta etapa sa dotýka niektorých z týchto hlavných tém. Buďte pripravení preberať tieto myšlienky s vaším dieťaťom, no nechajte ho udávať tempo: tieto listy sú plným a hutným textom - a netreba nimi prebehnúť či ich pochopiť celé naraz. Tu sú niektoré z týchto hlavných tém:
• Boh je ten, ktorý nás povolal. Vždy nás miloval; zomrel, aby nám dal nový život. Odpovedáme, no iba preto, že on bol prvý.
• Keď sa rozhodneme ho nasledovať, stávame sa novými ľuďmi. Meníme strany a stávajú sa z nás Boží priatelia, nie jeho nepriatelia a povzbudzujeme druhých, aby tak urobili tiež.
• Byť novým človekom znamená žiť novým spôsobom. Tu je Ježiš našim príkladom a pomocníkom. Možno sa musíme zmeniť radikálne a okamžite; alebo môžu byť naše zlé spôsoby z nášho starého života konfrontované Ježišom postupne.

Náš nový život (a hlavne láska) sa prejavia v našom životnom štýle. Láska by mala byť základom všetkého, čím v tomto novom živote sme čo a robíme. Rozmýšľať o láske nestačí - musíme podľa nej aj konať.
Žijúc týmto životným štýlom budeme odlišný od ostatných na svete okolo nás. Niekedy nebudeme pochopení a budú si z nás robiť srandu, no môžeme sa radovať, že sme ľudia Boží.