Sprievodca

19. etapa: Nasledovanie Ježiša

OBJASNITE SI: Problémy, na ktoré môžete naraziť v tejto etape

Prečo Biblia hovorí, odvráťte sa od vášho starého života a nasledujte Ježiša? Ježiša som poznal vždy a nemyslím si, že mám starý život, od ktorého sa potrebujem odvrátiť.

Je úžasné, keď niekto vyrastá s tým, že Ježiša pozná celý svoj život a tak by to Boh ideálne chcel mať. No ale ak aj je toto pravda, každý z nás si v nejakom momente musí vyjasniť, že nasledovanie Ježiša nie je len zvyk, do ktorého sme sa dostali, ale niečo, čo naozaj chceme robiť.
Mnohí sa o Ježišovi nedozvedia, keď sú veľmi malí, alebo na neho zabudnú, takže pre nich je 'obrátenie' oveľa očividnejšie a ich nový život veľmi rozdielny.