Sprievodca

19. etapa: Nasledovanie Ježiša

KOMUNIKUJTE: Hovorte s Bohom

Deväťnásta etapa nám dáva príležitosti objavovať a uvedomiť si, ako môžu naše životy ovplyvniť druhých - a ako sú ovplyvňované druhými. Táto modlitebná aktivita pomôže deťom predstaviť si toto abstraktné učenie a správy.

Pripravte si veľkú (nerozbitnú) misu s vodou a pozbierajte zopár menších kamienkov alebo sklených guličiek. Postavte sa alebo sa posaďte tak, aby ste obaja videli do misy.

Zdvihnite kamienok a hoďte ho opatrne do vody. Pozorujte, čo sa stane. Vidíte kruhy na hladine? Šíria sa? Idú až na samý okraj misy? Čo tie kruhy spustilo? Počkajte, kým sa hladina opäť upokojí.

Nechajte vaše dieťa vybrať si kamienok a opatrne ho hodiť do vody. Opäť pozorujte, čo sa bude diať. Vidíte kruhy, ktoré sa šíria až k okraju misy? Povedzte, že naše životy sú také isté: čo robíme, má niekde vplyv. Máme vplyv na druhých ľudí; a druhí vplývajú na nás.

Vysvetlite, že Ježiš chce, aby naše životy mali na druhých ten správny vplyv, keď sa učíme žiť podľa Boha: o tomto je devätnásta etapa. Modlite sa, aby Boh použil naše životy na 'požehnanie' druhých. Povedzte niečo ako: "Lucka, nech robíš tento týždeň druhých šťastnými." Potom nechajte vaše dieťa modliť sa toto isté 'požehnanie' pre vás.