Sprievodca

12. etapa: Čo rozprával Ježiš

ZAČNITE: Váš úvod do tejto časti Biblie

Podstatou Ježišovho učenia je kráľovstvo (alebo vláda) Božie. V ňom toto kráľovstvo prišlo. Boh je medzi svojim ľudom prítomný novým spôsobom.

Kázeň na hore (Matúš 5) je priamočiarym učením, z ktorého je väčšina o správaní. Definuje spôsob, akým ľudia kráľovstva žijú svoje životy, čím prepisuje starozákonný zákon. Nový štandard je náročnejší ako ten starý - no vyrastá z novej vnútornej motivácie, vzťahu s tým, ktorého smieme volať Otec (Matúš 6:5-14), a ktorý sa stará o naše denné potreby (Matúš 6:25-34).
Ježišov vzor modlitby zahŕňa uctievanie a prosby, no je jasné, že táto modlitba nie je len slovnou formulkou: modlitba sa musí stať súčasťou životného štýlu so zameraním na 'nášho Otca'.

Ježišovo učenie má viac ako jeden štýl. Často používal podobenstvá, zjavne jednoduché príbehy, avšak často so skrytou pointou a vždy vymyslené tak, aby prinútili poslucháčov sa zamyslieť a zareagovať. Kráľovstvo je širšie ako by sme čakali, ale taktiež azda - ako podobenstvo o rozsievačovi a iné v Matúšovi 13 naznačujú - užšie ako by sme si možno chceli myslieť. Súboj medzi Kristom a tým zlým; Božím kráľovstvom a mocnosťami tmy pretrváva.

Príbeh o Samaritánovi (Lukáš 10:25-37) nás vyzýva zmeniť naše chápanie tých, ktorých prijímame. Boh nehľadá mužov a ženy so všetkými správnymi odpoveďami, ale tých s empatiou a súcitom, ktoré vedú k skutkom. Preto je Boh schopný použiť si odpadlíkov, nie len 'nábožných', ako nástroj pre dobro.

Lukáš 15 pokračuje ďalej s príbehmi, ktoré majú narušiť naše jestvujúce predstavy o rozsahu a podstate Božej lásky. Ukazujú nám, že Božia láska je pre všetkých, aj pre tých, ktorých môžeme považovať za neprijateľných. Ježiš má srdce pre stratených, chce ich znovu získať a obnoviť, naprávajúc pokazené životy.

Sila Ježišovho učenia bola výsledkom dvoch hlavných vecí. Po prvé, prispôsoboval to, čo učil, skupine, ktorej rozprával. Po druhé, jeho život naplno odrážal slová, ktoré hovoril. Jeho slová a skutky boli v úplnej jednote, keď žil slovo, ktoré hlásal.