Sprievodca

12. etapa: Čo rozprával Ježiš

SÚVISLOSTI: päť príbehov tejto etapy

Pred začatím dvanástej etapy sa na pár minút vráťte v mysli k Ježišovi, ktorého ste stretli v predchádzajúcej etape. Prekvapilo vás niečo?
Ježiš jednoznačne prekvapil ľudí, s ktorými trávil čas. Hovoril veci, ktoré ich nútili rozmýšľať ináč - a hovoril príbehy, ktoré im pomáhali vidieť veci jasnejšie. Takže sa pripravte byť prekvapení, keď sa spolu vydáte na túto etapu.

Keďže každá z týchto častí je samostatná, môžete začať s hociktorou z nich.
Najjednoduchším postupom však bude začať s kľúčovým príbehom, hlavne preto, lebo otvára tému Božieho kráľovstva a predstavuje nám Ježišovho otca ako nášho otca (a kráľa). Potom pokračujte v poradí, ktoré je v knihe.
Počas cesty si všimnete, že niektoré z Blahoslavenstiev z Matúša 5:3-10 sú zobrazené v príbehoch v Markovi 13 a Lukášovi. Ježiš povedal, že blahoslavení sú tí, ktorí sú 'hladní a smädní po spravodlivosti' - a ukazuje to v príbehoch ľudí, ktorí sa vzdali všetkého pre ten jediný poklad, po ktorom túžia.
Povedal, že blahoslavení sú tí, ktorí sú milosrdní - a ukazuje to príbehom o Samaritánovi, ktorý človeku, ktorý bol zbitý, nič nedlhoval - no rozhodol sa preukázať mu milosrdenstvo.

Majte na pamäti zjednocujúcu tému Božieho kráľovstva. Na konci tejto etapy by bolo dobré zodpovedať si tieto otázky: čo je na Božom kráľovstve prekvapujúce? Ako môžeme byť každý súčasťou 'príchodu Božieho kráľovstva'?