Sprievodca

12. etapa: Čo rozprával Ježiš

OBJASNITE SI: Problémy, na ktoré môžete naraziť v tejto etape

Vedie nás Boh 'do pokušenia'?

Jakub 1:13 hovorí: ‘Nikto nech v čase skúšky nehovorí: Boh ma pokúša!’
Dokážeme si skvelo vymýšľať výhovorky v momentoch, kedy sme sa vedome rozhodli pre zlé - to nám ale nedáva možnosť viniť Boha za to, že nám postavil do cesty pokušenie.
Je však dobré prosiť Boha o ochranu pred vecami, ktoré nás pokúšajú, a o pomoc byť silný tvárou v tvár pokušeniu. Toto je význam tejto vety v Modlitbe Pánovej.

Prečo by Ježiš hádzal ľudí do 'žeravej pece'?

• Táto pasáž sa nesústredí na tresty a odmeny - ale na rozhodnutia, ktoré ľudia robia. Tí, ktorí si zvolia dobro, majú pred sebou skvelú budúcnosť s Bohom. Tí, ktorí si zvolia zlo, sú odsúdení Bohom a nebudú súčasťou jeho Kráľovstva a jeho osláv. Ježiš neopisuje nutne presne to, čo sa im stane - neočakávame predsa, že opisy neba v Zjavení (zlaté ulice a základy z drahokamov) sú doslovne pravdivé.
Pointou je: iba tí, ktorí si zvolia Božiu cestu, budú mať požehnania, ktoré chce Boh tak zúfalo dať každému. Majte na pamäti, že pasáž 'Stratení a nájdení' ukazuje, že Boh vedome vyhľadáva tých, ktorí sa trápia.