Sprievodca

12. etapa: Čo rozprával Ježiš

KOMUNIKUJTE: Hovorte s Bohom

Vysvetlite, že Ježiš trávil veľa svojho času na modlitbe s Bohom, svojím otcom; vedel, že toto bolo pre jeho službu kľúčové. Ak chceme byť ľuďmi, akými nás chce mať - ako je to odhalené v týchto pasážach - musíme sa taktiež modliť. Ježiš nám ukazuje, ako. Navrhnite, že si vy aj vaše dieťa spolu opíšete verše z Matúša 6:9-13 alebo slová 'Modlitby Pánovej', ako sa používa vo vašom kostole, škole alebo doma. Povzbuďte vaše dieťa počas toho rozmýšľať a hovoriť o každej vete.

Deti sa môžu začať obávať, keď sa im bude zdať, že ich modlitby nie sú zodpovedané. Ukážte im, že Pánova modlitba začína Otče náš, čo nám pripomína, že modlitba je o našom vzťahu s Bohom, nie o výsledkoch.
Povedzte si spolu pomaly túto modlitbu.

Povzbuďte vaše dieťa, aby túto modlitbu pravidelne používalo ako súčasť svojho osobného stíšenia. Mohli by ste sa ju modliť vždy, keď sa spolu vydávate na Veľkú výpravu?