Sprievodca

10. etapa: Boží poslovia

ROZMÝŠĽAJTE: Čo táto etapa znamená dnes

Môže byť lákavé, zaoberať sa príliš detailami a zabudnúť na témy, ktoré túto etapu spájajú - témy, ktoré sa týkajú našich životov v dvadsiatom prvom storočí:

• Dôsledky: Keďže Boh je spravodlivý, neprehliadne, keď vedome robíme veci, ktoré nechce, aby sme robili.
• Pokánie: Aj keď sme sami seba dostali do bolestivej situácie kvôli nášmu hriechu, Boh vždy odpúšťa, ak sa kajáme.
• Nádej: Úplne od začiatku mal Boh v pláne poslať osobu, ktorá nás zachráni z chaosu hriechu, z ktorého sa my dostať nedokážeme.

Je to táto nádej, ktorá musí byť opakujúcou sa témou v tejto etape. V každej časti nájdeme uistenie, že Boh bude konať v mene tých, ktorí ho chcú nasledovať. Pri prechádzaní knihou Veľká výprava vám môže pomôcť túto nádej zvýrazniť vždy, keď sa objaví: v Izaiášovi 53:11b, Jeremiášovi 1:8, Danielovi 6:22, Jonášovi 3:10 a Malachiášovi 3:17.