Sprievodca

10. etapa: Boží poslovia

SÚVISLOSTI: päť príbehov tejto etapy

V tejto etape stretneme päť z viacerých prorokov, ktorým Boh zveril predanie svojej správy svojmu ľudu. Chronologicky zaberajú títo proroci viac ako 300 rokov:

• Jonáš (770 p.n.l.) dostal správu pre ľudí z Ninive, čo bolo hlavné mesto Asýrie, jednej z krajín, ktorá neskôr dobyla Boží národ.
• Zvyšní štyria v tejto časti všetci dostali správy pre Boží národ v kráľovstve Izrael - no v rôznych obdobiach (dátumy sú približné):
❧ Izaiáš 740-770 p.n.l.
❧ Jeremiáš 627-580 p.n.l. (Jeremiáš žil počas dobytia Jeruzalema)
❧ Daniel 605 – 530 p.n.l. Daniel bol medzi tými, ktorí boli odvlečení z Jeruzalema do Babylonu. Jeho rodina bola dôležitou izraelskou rodinou. On však pokračoval v uctievaní Boha a stál si za tým, o čom vedel, že je pravda.
❧ Malachiáš 433 p.n.l. Malachiáš žil medzi tými, ktorí sa vrátili z vyhnanstva do Izraelu.

Spôsobov, akými môžete touto etapou prechádzať, je niekoľko:
• Môžete príbehmi prejsť v poradí, v akom sú vyššie.
• Môžete nimi jednoducho prejsť v poradí, v akom sú v tejto etape uvedené (berúc do úvahy, že Jonášov príbeh je odlišný od ostatných, pretože je jediný, ktorého správa nie je pre izraelský národ). Toto je poradie, v ktorom sú uvedené v Biblii.
• Môže byť pre vás ľahšie, začať s príbehmi Daniela a Jonáša, keďže ich deti budú asi najskôr poznať.
• Môžete si nechať úsek z Izaiáša na koniec, keďže pripravuje scénu pre príchod Ježiša v jedenástej etape.

Bez ohľadu na to, akú cestu si vyberiete, začnite nahliadnutím naspäť na ôsmu etapu, aby ste si pripomenuli, ako Boh umožnil iným národom dobiť svoj ľud, pretože sa mu neprestávali obracať chrbtom. No Boh aj tak nedovolí, aby Izrael zanikol - každý z prorokov spomína nádej, že Boží národ bude obnovený. Malachiášove posolstvo je pre tých, ktorí sa po vyhnanstve vrátili do Izraelu. On - spolu s Izaiášom - pripravujú scénu pre jedenástu etapu, kedy Boh príde v Ježišovi na zem spasiť svoj ľud.