Sprievodca

10. etapa: Boží poslovia

OBJASNITE SI: Problémy, na ktoré môžete naraziť v tejto etape

Mení Boh názor?
Dieťa, ktoré pozná celý Jonášov príbeh, sa môže čudovať, ako môže Boh poslať Jonáša so správou, že Ninive má byť zničené - a potom si to rozmyslí.
Toto bol určite mätúci problém pre Jonáša, ktorý si zjavne myslel, že Boh mal ničiť ako sľúbil. Jonáš si možno spomenul na Numeri 23:19: " Boh nie je človek, aby klamal, nie je syn človeka, aby ľutoval. Povie azda a nespraví?
Sľúbi a nesplní?"
Čomu Jonáš nerozumel, bolo Božie srdce. Boh vždy odpovedá ľuďom, ktorí úprimne ľutujú zlo, ktoré vykonali. Odpúšťa vždy, keď sa toto stane. Boh svoj názor nezmenil. Ľudia Ninive zmenili svoj názor - a Boh odpovedal jediným spôsobom, akým vie, ako Boh lásky a spravodlivosti.
Toto je taktiež kontext pre akúkoľvek otázku, ktorá môže vyvstať z varovania o prichádzajúcom súde na konci Malachiáša. Boží charakter má dve strany a ľudia sa rozhodujú. Boh koná s láskou a súcitom voči tým, ktorí sa pre neho rozhodnú, no nezdrží svoj súd pre tých, ktorí ho odmietnu.