Sprievodca

10. etapa: Boží poslovia

KOMUNIKUJTE: Hovorte s Bohom

Po stovky rokov posielal Boh svojich poslov, svojich 'prorokov', aby hovorili k jeho ľudu. Niekedy to boli povzbudzujúce posolstvá, no často to boli nepopulárne správy, ktoré boli pre prorokov ťažké odovzdať ľuďom. Opýtajte sa vášho dieťaťa, aby rozmýšľalo nad tým, ako môžeme Boha počuť dnes. Povedzte, že Boh k nám hovorí cez Bibliu, a tiež cez tých, ktorí nás vyučujú v kostoloch, školách a doma. Pomôžte vášmu dieťaťu spraviť si zoznam tých, ktorí im hovoria o Bohu. Modlite sa za každého menovite, aby počúvali Boha a šírili verne jeho posolstvá.
Pamätajte na to, že ako Sprievodca ste jedným z týchto ľudí. Modlite sa za seba a proste Boha, aby vám pomohol mu načúvať a uvádzať do praxe to, čo hovorí.