Sprievodca

7. etapa: Boží národ

ROZMÝŠĽAJTE: Čo táto etapa znamená dnes

Deti aj dospelí si niekedy hovoria či myslia: "Tento problém je pre mňa PRIVEĽKÝ!"

V živote je a stále bude mnoho veľkých výziev pre nás všetkých. Príbehy v siedmej etape nám ponúkajú zopár vecí na pripomenutie, keď budeme týmto 'obrom' čeliť:
• Boh pozná a stará sa o každú situáciu, v ktorej sa nachádzaš.
• Hoci je vo svete zlo, Boh je mocnejší. Boj proti mocnostiam zla bol vyhraný cez Ježišovu smrť a vzkriesenie. Tento boj však bude pokračovať až do Ježišovho návratu na túto zem, no byť na strane Boha znamená byť na víťaznej strane.
• Dôverovať Bohu neznamená, že sa nebudeš báť. Modlitba je mocný nástroj, ktorým môžeš Bohu povedať, ako sa cítiš a poprosiť ho, aby konal v tvojej situácii.

Príbehy o Dávidovi v siedmej etape ukazujú Boha, ako ochraňuje svojho vyvoleného kráľa. Od uhýbania sa Saulovým oštepom po prenasledovanie po krajine, Boh bol s Dávidom. Napriek silnej a násilnej opozícii zo strany Saula bol Dávid rozhodnutý nasledovať Boha a nezraniť muža, ktorého Boh vybral za kráľa. Integrita Dávidovej osobnosti bola očividnou vlastnosťou dobrého kráľa a verného nasledovníka Boha.

Boh Dávida ochránil, znamená to však, že aj my môžeme tak zažívať Božiu ochranu? Biblia hovorí: "Do dlaní som si ťa vyryl, tvoje hradby mám stále pred sebou" (Izaiáš 49:16) a Dávid napísal v jednom zo svojich Žalmov: "V tôni tvojich krídel nachádzam útočisko, kým nepominie pohroma" (Žalm 57:2).
Môžeme sa z Dávidovho príbehu a z Božieho slova poučiť, že je prítomný v našich problematických časoch a dáva nám svoju prítomnosť a potešenie.