Sprievodca

7. etapa: Boží národ

OBJASNITE SI: Problémy, na ktoré môžete naraziť v tejto etape

"Ale veď som iba dieťa"
Príbehy Samuela a Dávida, ktorí bola obaja iba mladí chlapci, nám dávajú jasný príklad toho, že vek nie je prekážkou pre Boha pri vyberaní si ľudí, ktorí budú súčasťou jeho plánu. Bol to chlapec Samuel, a nie pomazaný kňaz Éli, ktorý počul hlas Boha. Bohu nezáleží na našom veku alebo schopnostiach, ale na našej dostupnosti. Zvolil si najmladšieho s Izajovej rodiny, aby sa stal ďalším vodcom národa.

Môžem dnes počuť Boží hlas tak ako Samuel?
Starý zákon je plný príkladov toho, ako Boh komunikuje so svojím ľudom. Je to zreteľný hlas jednej osobe, silný hlas z neba, horiaci ker, anjeli, sny, vidiny či iné. Boh je stále Bohom a bude so svojimi ľuďmi komunikovať tak, ako on chce, no niektoré z týchto spôsobov sú dnes oveľa zriedkavejšie. Židom 1:1-2 hovorí: "Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom cez prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi." Aj keď niektorí ľudia môžu aj dnes počuť zreteľný Boží hlas, je pravdepodobnejšie, že budeme od Boha počuť pri čítaní Biblie, rozhovore s našimi kresťanskými priateľmi či budeme počuť jemný hlas, prehovárajúci v našej mysli a srdci, keď s ním budeme tráviť čas.

Prečo Samuel Saula pobozkal a vylial mu na hlavu olej?
Jedným zo zvykov, o ktorom čítame v Biblii často, je 'pomazať' človeka alebo vec. Tento rituál, ktorý pozostáva z vylievania oleja, je znakom svätosti a oddelenia pre prácu pre Boha. Bozk na líce bol pozdravom, používaným mnohými a taktiež aj znakom úcty - tak, ako aj dnes niektorí kresťania bozkávajú prstene svojich cirkevných vodcov.