Sprievodca

7. etapa: Boží národ

KOMUNIKUJTE: Hovorte s Bohom

Naučiť sa počúvať chce čas, rovnako ako s akoukoľvek inou zručnosťou. Deti potrebujú mať čas objavovať a zažiť si rôznorodé spôsoby počúvania. Počas dospievania začnú niektoré preferovať, v závislosti od svojich individuálnych vlastností a osobností. Niektoré deti budú najlepšie počúvať v tichosti a pokoji (aj keď nie dlho!); niektoré tak, že pôjdu na prechádzku, prežívať Božie stvorenie; a iní budú zas 'počuť' Boha hovoriť cez údery bubnov alebo znenie cymbalov. Ako vedúci musíme byť pripravení im pomôcť.

Ako sa postavíte k počúvaniu v tichosti a pokoji? Aj keď to nie je pre deti úplne najprirodzenejší stav, je prekvapivé, ako veľmi si ho dokážu užiť, a ako to môže byť - s dôslednou prípravou a praxou - veľmi cenný čas.

Pripravte si:
• ceduľku na dvere, ktorá hovorí: "Nerušiť; modlím sa a počúvam"
• vyhradený priestor v izbe; môžete použiť vankúše, špeciálnu podložku na zem alebo lampou osvetlený roh
• priestor alebo stôl na sústredenie s vhodnými vecami, predmetmi alebo obrázkami, ktoré sa týkajú vašej témy
• nejakú tichú hudbu pre túto príležitosť
• vysvetlite, čo budete robiť:
1. Zahrňte ich do príprav a rozmiestňovania jednotlivých vecí.
2. Pripomeňte im na začiatku stíšenia, že Boh k nám rád hovorí rôznymi spôsobmi, a že keď budeme ticho a v pokoji, môže nám to pomôcť Boha počuť.
3. Navrhnite dieťaťu spôsoby, akými môže ticho využiť. Napríklad "Môžeš si spomínať na príbeh, ktorý sme počuli predtým... pozeraj sa na obrázky na stole... mysli na špeciálne miesto alebo ľudí... povedz Bohu, na čo myslíš..."
4. Pustite hudbu na znamenie začiatku stíšenia a stíšte ju na konci.
Buďte si vedomí detskej schopnosti byť ticho: 30 sekúnd spokojnej tichosti sú oveľa lepšie ako dve minúty silenej tichosti.
5. Uzavrite svoj čas spolu krátkou modlitbou, piesňou alebo príležitosťou pre vaše dieťa povedať vám o svojom stíšení.
Netlačte dieťa do žiadnej konkrétnej odpovede. Pamätajte na to, že najdôležitejšiu odpoveď má vo svojom srdci a mysli. Boh to vidí, aj keď to my nedokážeme.

Azda najdôležitejší aspekt Samuelovho príbehu pre Sprievodcov nie je dramatický spôsob, akým Boh prehovoril priamo k Samuelovi, ale Éliho reakcia na túto situáciu. Samuel potreboval pomoc rozpoznať Boží hlas a vedieť, ako reagovať. Éli mal skúsenosti aj múdrosť Samuela viesť tak, aby jeho mladý zverenec spoznal Boha osobne a začal celoživotný proces načúvania a odpovedania Bohu na modlitbe (s dlhodobými a ďalekosiahlymi dôsledkami!). Nech je každý z nás Élim pre naše deti, povzbudzujúc ich a umožňujúc im sa modliť: "Hovor, Pane, pretože tvoj služobník počúva."