Sprievodca

6. etapa: Boží hrdinovia

ROZMÝŠĽAJTE: Čo táto etapa znamená dnes

Zistite s vaším dieťaťom, kto sú teraz jeho hrdinovia a čím si tento status 'hrdinu' zaslúžili. Sú to dobrí športovci? Alebo úžasní hudobníci? Sú to filmové alebo televízne hviezdy? Sú silnejší, odvážnejší, slávnejší ako všetci ostatní?
Obliekajú si tie správne šaty a navštevujú tie správne miesta? Sú to celebrity, ktoré žijú istým spôsobom? Čo na nich vaše dieťa obdivuje?

Rozprávajte sa o tom, kto sú dnes pre Boha hrdinovia. Čo to znamená, byť hrdinom pre Boha? Aké kvality a vlastnosti ich životov im umožňujú vytŕčať vo svete, ktorý tak jednoducho Boha ignoruje a žije si vlastnými spôsobmi?
Ako dospelým nám môžu napadnúť vlastnosti ako vernosť, slúženie, pokora či viditeľnosť ovocia Ducha. Čo budú tieto vlastnosti znamenať pre dieťa? Sú to vlastnosti, ktoré vaše dieťa považuje za 'hrdinské'?

Šiesta etapa ukazuje, že neexistuje jeden konkrétny typ človeka, ktorý môže byť Božím hrdinom. Debora bola múdra - ale to z nej nespravilo Božiu hrdinku. Gideon vyhral bitku, to však nebola tá najdôležitejšia vec. Pozrite sa spolu na to, čo vraví Boh v 1. Samuelovej 16:7 - "Ja neposudzujem tak, ako človek. Ten si všíma zovňajšok, Hospodin si však všíma srdce." Rozprávajte sa o tom, čo to znamená a - ak je to vhodné - vráťte sa k ľuďom, o ktorých vaše dieťa povedalo, že sú pre ne dnes 'hrdinami.' Zvolilo si svojich hrdinov kvôli tomu, ako vyzerajú, alebo si ich zvolilo preto, čo je v ich srdciach?

Pamätajte na to, že pre všetkých Božích hrdinov, vtedy aj dnes, sa dobrodružstvo začína voľbou nasledovať ho. Ako budete pokračovať vo Veľkej výprave, nezabudnite sa pýtať, "Ako sa ja môžem stať Božím hrdinom?"