Sprievodca

6. etapa: Boží hrdinovia

ZAČNITE: Váš úvod do tejto časti Biblie

Kniha Sudcov rozpráva smutný príbeh, ktorý sa dá najlepšie zhrnúť jeho záverečnými slovami: "Každý robil, čo pokladal za správne" (Sudcov 21:25).
Tie opakované cykly neposlušnosti, pády pod zahraničnú nadvládu, volania k Bohu a skúsenosti s jeho záchranou, môžu pri čítaní pôsobiť depresívne; avšak náš vzťah s Bohom často funguje podobným spôsobom. Táto kniha zvýrazňuje dôležitosť toho, byť verný Bohu a zdôrazňuje následky zlyhania.
Taktiež ukazuje Božiu trpezlivosť a lásku, ktorá odpúšťa.

Udalosti, zapísané v Rút, sa odohrali v čase Sudcov, pravdepodobne okolo éry Jefteho a Samsona. Jej nežný ľúbostný príbeh pôsobí ako päsť na oko v porovnaní s väčšinou knihy Sudcov. Okrem toho, že ukazuje na hodnotu vernosti, vidíme tiež - retrospektívne - ako Boh prechádza od zasľúbenia, daného Abrahámovi, k príchodu Ježiša. V Rút vidíme, ako kľúčová časť Božieho dlhodobého plánu zapadne na miesto, keď stretneme Dávidov rodokmeň.

V tejto etape sa stretneme so štyrmi Božími 'hrdinami':
• Deborou, múdrou prorokyňou a jedinou ženskou sudkyňou, ktorá poslúchla Božie volanie, ukazujúc veľkú odvahu tvárou v tvár ťažkostiam.
• Gideonom, ktorý začal ako ustráchaný a zdržanlivý vodca, no úplne sa spoľahol na Božiu moc, nie len veľkosti armády, vyhrať bitku.
• Samsonom, ktorý sa vzbúril proti obmedzeniam viery svojich rodičov, a ktorý bol ponížený a uväznený.
• Rút, ktorá z osobného nešťastia a chudoby prešla do milujúcej rodiny a verného nasledovania Boha.

Ťažkosti Božieho ľudu ukazujú ich (aj našu) ľudskú neschopnosť ostať verní Bohu, avšak Božia odpúšťajúca milosť je vždy prítomná - vzor, ktorý sa opakuje naprieč celým Písmom.