Sprievodca

6. etapa: Boží hrdinovia

SÚVISLOSTI: päť príbehov tejto etapy

Šiesta etapa sa pozerá na niektorých z Božích hrdinov, ktorí nasledovali po Józuovi ako vodcovia národa. Etapa začína s Deborou, prvou ženskou vodkyňou národa a končí s Rút, ženou, ktorá neviedla, no aj tak bola významnou osobou v dejinách Izraela.

'Neposlušný Boží ľud' nás uvádza do deja. Generácia ľudí po Józuovej smrti pamätala na Božiu vernosti k nim, no generácia, ktorá nasledovala po nich, už nie. Národ Boha znovu a znovu ignoroval a slúžil zlým bohom. Keď si na Boha spomenuli a prosili o pomoc, vyvolil si nových vodcov, ktorí sa volali sudcovia, ktorí "ich zachránili" (Sudcov 2:16). Z týchto sa stali vodcovia národa, ktorí ich viedla v bitkách a vládli im v mieri. Je to vzor, ktorý sa opakuje pätnásťkrát; Boh si zakaždým vyberá sudcu, aby previedol národ cez ďalšiu krízu. Šiesta etapa sa pozerá na troch z nich.

Debora, Gideón a Samson boli traja z tých, ktorí boli vyvolení, viesť Izrael. V knihe Veľká výprava sa na šiestej etape vydáme na cestu s Deborou, ktorá, spolu s pomocou jej generála Báraka, dosiahne veľké víťazstvo nad armádou Sísera. Dobrodružstvá Gideóna a Samsona nájdeme v materiáloch na internete. Gideón - ktorý sám prizná, že je slabý a nedôležitý - sa naučí, že víťazstvo nie je o tom, mať veľa ľudí, ale o tom, mať veľkú vieru v Boha.
Samson dostane od Boha zvláštnu moc, ale nepoužije ju vždy na dobré. Ako sa jeho viera v Boha rúca, končí sa tragicky aj jeho život.

Národ sa dohodol, že Boh bude ich vodcom, preto Debora, Gideón a ostatní sudcovia nenasledovali jeden hneď po druhom. Medzi každým z príbehov šiestej etapy si spomeňte na 'Neposlušný Boží ľud', aby ste si pripomenuli,ako Boh stále pomáha svojmu ľudu - ale oni naňho stále zabúdajú a idú si vlastnou cestou.

Jeden človek, ktorý si zvolil ísť Božou cestou, bola Rút. Nebola sudkyňou a bola veľmi odlišnou hrdinkou Božieho národa. Nebola dokonca ani jednou z nich, ale prišla z inej krajiny! Tak prečo je jej príbeh v Biblii a časťou šiestej etapy? Spojenie nastane, keď sa vydá za Boáza a medzi ich potomkami bude aj Dávid a - na koniec - Ježiš, skutočný hrdina sveta.