Sprievodca

6. etapa: Boží hrdinovia

KOMUNIKUJTE: Hovorte s Bohom

Spýtajte sa vášho dieťaťa, či má obľúbeného superhrdinu. Opýtajte sa, aké špeciálne schopnosti má. Počas etapy Boží hrdinovia si dávajte pozor na hrdinov: Deboru, Gideóna, Samsona a Rút.
Rozprávajte sa o tom, či mali nejaké špeciálne schopnosti a, ak hej, ako ich použili pre Boha. Keď sa o tomto budete rozprávať, pomôžte vášmu dieťaťu uvedomiť si, že všetci mali niečo spoločné: dôverovali Bohu, aby im pomohol, takže sa dokázali za neho postaviť v čase, keď sa ostatní od neho odvrátili.

Nechajte vaše dieťa premýšľať o tom, aké špeciálne schopnosti by mohlo potrebovať na to, aby sa stalo Božím superhrdinom. Potrebuje byť múdre a odvážne ako Debora? Alebo silné ako Samson? Alebo láskavé a verné ako Rút? Nech si vaše dieťa nakresli svoj vlastný portrét v kostýme superhrdinu s nápisom: "Som Božím superhrdinom!"

Ako Sprievodca sa zamyslite nad tým, kde je vaše dieťa na ceste viery. Toto môže byť dobrá príležitosť na rozprávanie sa o Duchu Svätom a o tom, ako Boh dáva svojim priateľom silu, ktorú potrebujú na život podľa neho. Ak je to vhodné, modlite sa, nech je vaše dieťa naplnené Duchom Svätým, aby sa dokázali postaviť za Boha v dnešnom svete, keď sa od neho mnoho ľudí odvrátilo.