Sprievodca

3. etapa: Boh mení zlé na dobré

ROZMÝŠĽAJTE: Čo táto etapa znamená dnes

Všimnite si, ako tento príbeh končí (Genesis 50:22-26). Jozefove posledné
slová vyjadrujú jeho istotu, že Boh dodrží zasľúbenia, ktoré dal svojmu
vyvolenému ľudu. Teší sa na deň, keď sa Boží národ vráti do Kanaánu, a v
očakávaní toho mu musia sľúbiť, že jeho kosti vezmú so sebou do zasľúbenej zeme (viď Exodus 13:19). Jeho nepochované telo bude neustálou
pripomienkou budúcim generáciám, že Egypt nie je ich skutočným domovom, a že Boh ich jeden deň zachráni. Scéna je pripravená pre príbeh Exodu.

V Jozefovom príbehu je veľa detailov a my nemáme dosť miesta ani času na to, aby sme nimi prešli všetkými. Oboznámte sa ale s celým príbehom,
pretože jeho veľké témy sú dôležité: napríklad, Boh, meniaci zlo na dobro;
voľba štedrosti a nie odplaty; možnosť zmeny každého z nás.

Jákobova rodina je nefunkčná, rozbitá preferenciami a závisťou. Tieto príbehy môžu niektorým deťom pripomenúť známe situácie, ktoré preto budú chcieť možno rozprávať o ich vlastných rodinných problémoch. Niektoré môžu hovoriť o šikane v - alebo mimo - ich rodine. Buďte citliví: načúvajte a pomôžte dieťaťu uvidieť pozitívnu cestu vpred. Nenúťte ich, aby hovorili o veciach, na ktoré nie sú pripravené a dbajte na národné zákony a predpisy ohľadom ochrany detí.