Sprievodca

3. etapa: Boh mení zlé na dobré

ZAČNITE: Váš úvod do tejto časti Biblie

Dráma Genesis pokračuje - dráma Božieho plánu spásy, zachrány ľudstva od následkov neposlušnosti a hriechu. Prví ľudia neposlúchli Boha a boli vyhnaní z dokonalej záhrady v Edene, ale Boh nenecháva ľudstvo bez nádeje či budúcnosti. Rozbieha veľký plán na obnovu tohto pokazeného vzťahu.

Boh si vybral Abrahámovú rodinu ako stred zasľúbení jeho zmluvy - nie
mocné národy alebo veľkých a múdrych vodcov (viď stranu 11 vo Veľkej
výprave pre viac informácii o zasľúbeniach a zmluvách medzi Bohom a jeho národom). Abrahámov syn Izák a vnuk Jákob zažili potvrdenie týchto sľubov, majú však, ako sme už videli, ďaleko od dokonalej rodiny (Genesis 27 a 28, viď taktiež Izáka a Izmaela v Genesis 21:8-20).

Tvárou v tvár ťažkostiam a protivenstvám je Boh stále pri moci a zachováva svoj ľud aj svoje sľuby. Príbeh Jozefa je príbehom rozpadu rodiny, politických intríg, národnej pohromy a obnovy. V jeho strede stojí jeden muž, no Boh je skutočným počiatkom diania, ako aj Jozef uznáva v Genesis 50:19-20.

Boli to časy medzinárodných nepokojov, kedy ľudia migrovali, hľadajúc jedlo.
Cez to všetko pracoval Boh na svojich vlastných plánoch. Zasľúbenie
Abrahámovi, ktoré sa opäť zdá byť ohrozené, je zachované. Počas toho je
Jozef ochránený pred svojimi bratmi a pred pokušeniami v Egypte - finančnými aj sexuálnymi. Získa svoju slobodu a vysoké postavenie.

Nakoniec vidíme scénu premeny a zmierenia, keď sa Jozef a jeho bratia opäť stretávajú.