Sprievodca

3. etapa: Boh mení zlé na dobré

SÚVISLOSTI: päť príbehov tejto etapy

V neskorších kapitolách Genesis prichádzajú do popredia príbehu o Jozefovi rodinné spory. Niekedy si myslíme, že rodinné krízy a rozpady rodín sú len vecou našej generácie. Tak to však nie je, ako to hneď uvidíme aj v širokej Jozefovej rodine: intrigy, podvody, preferencie, hádky a pokazené vzťahy sú skúsenosťami tejto rodiny (témy, ktoré môžu u detí silne rezonovať). Jeho rodina nebola za žiadnych okolností dokonalá, ale Boh aj napriek týmto ťažkostiam a problémom napĺňa svoj plán a my sa dozvedáme veľa o tom, ako Boh pracuje vo svojom svete.

Kľúčovým príbehom v knihe Veľká výprava je ten prvý v Jozefovom príbehu.
Jeho príbeh je dlhý, s mnohými zvratmi a zmenami - a Boh je s výnimkou
samotného záveru ledva spomenutý. Ako sa Jozef pozerá naspäť, vidí, ako Boh počas jeho života pracoval a zabezpečil, že bol na tom správnom mieste v ten správny čas, aby zachránil celú rodinu. Ako budete spolu nasledovať jeho dobrodružstvá, narazíte na tieto témy:
• Boh pracuje, aj keď to nevidíme. Bratia očividne netušili, že si ich
Boh používal. Jozef musel byť zmätený, netušiac, čo sa deje; ale cez to všetko Boh naďalej napĺňal svoj plán. Všimnite si dôraz, kladený na to, že Boh bol s Jozefom (Genesis 39:2,3,21,23).
• Boh pracuje, aj keď tomu nerozumieme. Zabudnutý vo väzení mohol
byť Jozef deprimovaný a zmätený. Ale Boh vedel presne, čo robí.
Myslel Pavol na Jozefov príbeh, keď písal Rimanom 8:28?
• Boh koná cez skutky hriešnikov. Genesis 45:5–8 je kľúčom k celej pasáži. Sebeckosť, závisť a slabosť bratov, túžba a klamstvá Putifárovej ženy aj zábudlivosť časníka, všetko to malo svoje miesto.
Boh nikdy nenúti ľudí hrešiť, ale ak tak urobia, môže to byť súčasťou jeho celkového plánu. Joyce Baldwin to povedal takto: “… Jozefov život ukazuje, ako je Božie vedenie úplne schopné pojať ľudskú vôľu, napraviť tých, čo pochybili a zároveň im aj poskytnúť, čo potrebujú.”
(Joyce Baldwin, The Message of Genesis 12-50, Bible Speaks Today, IVP, 1986, p. 224)
• Boh od svojich ľudí čaká, že mu budú dôverovať a nasledovať ho.
Jákob aj Jozef, tak ako Abrahám a Izák pred nimi, majú svoje chyby.
Ale aj keď čelia ťažkostiam, dôverujú Bohu a veria, že učiní tak, ako povedal. Nielen, že Bohu veria, ale učia sa aj konať spôsobom, ktorý odráža Boží charakter (napr. cez Jozefove neskutočné odpustenie
svojím bratom). Boh túži po takej dôvere a konaní aj od nás.