Sprievodca

3. etapa: Boh mení zlé na dobré

KOMUNIKUJTE: Hovorte s Bohom

Nakreslite a označte jednoduchý graf Jozefovho života, ktorý ukazuje
okamihy úspechov aj pádov. Začal úspešne (bol otcovým obľúbeným synom -
Genesis 37:3); neskôr padol (bol predaný do otroctva - 37:27); potom úspech (dostal na zodpovednosť Putifárovu domácnosť - 39:4); pád (bol uväznený - 39:19); potom veľký úspech (stal sa správcom celého Egypta - 41:41).
Pripomeňte svojmu dieťaťu, že Jozef vedel, že toto všetko je súčasťou Božieho plánu. Boh umožnil Jozefovi ísť do Egypta, aby mohol zachrániť zvyšok svojej rodiny a zabezpečiť, že Boží sľub Abrahámovi a jeho potomkom sa naplní. Upozornite na to, že Boh dokázal urobiť dobré aj zo zlých okolností - a stále to dokáže!

Rozprávajte sa s vaším dieťaťom o tom, čo by chcelo v živote robiť. Počúvajte
a zaujímajte sa o jeho ambície. Uistite ho, že Boh má plán pre jeho
budúcnosť, a že s ním bude počas celého jeho života, tak, ako bol aj s
Jozefom. Modlite sa za budúcnosť vášho dieťaťa, prosiac Boha, aby s ním bol a aby ho použil na naplnenie svojich plánov.