17. etapa: Patríme Bohu

84. Raduj sa!

Aké veci ťa robia šťastným?

Môžeš byť - ty alebo hocikto iný - stále šťastný?

Čo ak sa v živote nedarí? Ak ťa niečo trápi:
• Stíchneš?
• Plačeš?
• Chodíš hore dole?
• Stratíš chuť do jedla?
• Ješ priveľa?
• Niečo iné?
Raduj sa!
Začni túto etapu nájdením a prečítaním biblického veršu z Filipským 4:6. Pre nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo svojich modlitbách a prosbách.

Čo sa stalo doteraz...

Ako Boží služobník sa Pavol stretával s mnohými problémami. Nestrácal však nádej, ani keď čelil smrti. Prečo? Nikdy nestratil nádej, pretože jeho misia bola dôležitá. Chcel, aby každý počul dobrú zvesť o Ježišovi, aby v neho mohli uveriť. Vedieť, čo Boh urobil, dáva Pavlovi a každému kresťanovi veľkú radosť a Duch Svätý dáva silu vydržať ťažkosti.

Filipským 4:4-9

Teraz si spolu prečítajte Filipským 4:4-9.
Ustavične sa radujte v Pánovi. Opakujem: Radujte sa! Vaša dobrotivosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán je blízko! Pre nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Napokon, bratia, upriamte svoju myseľ na všetko, čo je pravdivé, čestné, spravodlivé, čisté, láskyhodné a úctyhodné, to, čo je cnostné a chvályhodné. Robte to, čo ste sa naučili, čo ste prijali, počuli a videli na mne. A Boh pokoja bude s vami.

Čo sa stalo potom...

Ľudia z Filipi podporovali Pavla počas jeho pobytu vo väzení. Modlili sa za neho a poskytovali mu praktickú pomoc. Pavol bol vďačný za ich pomoc a vedel, že mu pomohli, pretože ho milovali. Vďaka ich vernej službe ich Boh odmení.

Objavuj Bibliu

Odpovedzte spolu na otázky z knihy Veľká výprava na strane 108.

Vedel si, že?

Zbor vo Filipi Tento zbor bol jedným z tých, ktoré Pavol založil a bol prvým v Európe.

Listy z väzenia Pavol tomuto zboru napísal, keď bol vo väzení, zrejme v Ríme (po stroskotaní, viď šestnástu etapu). Chcel im poďakovať za to, že mu poslali pomoc a povzbudiť ich v tom, aby boli odvážni a mali dôveru v ťažkých časoch.

Láska a radosť Pavol píše s láskou svojím priateľom v zbore. Hoci je vo väzení a možno ho čaká smrť, list je plný Pavlovej viery v Ježiša.

 

Rozprávaj sa s Bohom

Kľakni si alebo skloň hlavu a mysli na to, aký úžasný a mocný je Boh.

Diskutuj

Táto časť Veľkej výpravy je len o otázkach a odpovediach: skutočných deťoch a skutočných odpovediach od skutočných dospelých, ktoré im pomáhajú dozvedieť sa o Bohu a Biblii.

Prečítajte si spolu biblickú pasáž. Ako dospelí môžete cítiť, že je potrebné vysvetliť okolnosti toho, čo sa práve udialo v tejto časti Biblie. (Ak si nie ste istí, pozrite sa do častí 'Začni' a 'Súvislosti' tejto etapy pre užitočné pozadie a biblické informácie).

Čo je hlavnou otázkou, ktorá z príbehu vyvstáva pre dieťa? Čo je tou vecou, ktorá ho mätie alebo vyrušuje? Môže to byť niečo, čo vyzerá celkom nepravdepodobne alebo jednoducho nemožne; možno niečo nedáva veľmi zmysel alebo sú tam slová, ktorým jednoducho nerozumie. Môže mať viac ako len jednu otázku!

Ako odpovie Sprievodca na túto otázku? Po jej zodpovedaní svoju odpoveď spíšte, aby aj ostatné deti a Sprievodcovia mohli počuť vaše nápady. (Opäť, ak si nie ste istí, na webe nájdete pomoc v časti 'Ako funguje Veľká výprava funguje' a v časti 'Objasni si' pre túto etapu).

Zdieľajte svoje vlastné otázky a odpovede s ostatnými, ktorí sa tiež vydali na Veľkú výpravu.


Skús si to

Vyrob si obraz z farebného skla.
• Použi hárok papiera na pečenie alebo kopírovacieho papiera ako základ svojho obrazu.
• Nalep veľa farebných vreckoviek a kúskov celofánu po celom základe. Neboj sa, ak sa kúsky budú prekrývať: akurát to vytvorí viac farieb a rôznorodosti.
• Vezmi si kus čierneho papiera alebo tvrdého papiera a vystrihni si tvary. (Toto je jednoduchšie, ak si papier zložíš a potom si tvary vystrihneš cez zložený okraj.) Alebo môžeš opatrne použiť rezačku a vystrihnúť tvar obrazu s križujúcimi sa čiarami čierneho papiera.
• Nalep čierny papier na papier na pečenie a zarovnaj kraje.
• Zaves si obrázok na okno a uvidíš svetlo, ktoré prechádza cez farebné papiere a celofány.
• Vždy, keď obrázok uvidíš, pripomenie ti, aby si sa radoval!