17. etapa: Patríme Bohu

85. Nevzdávaj sa!

Myslíš si, že musíš riešiť náročné veci?

Dôveruješ Bohu, aby tvoj život spravil lepším? Alebo si sa rozhodol Boha nasledovať v časoch dobrých aj zlých?

Ak niečo nevyjde, čo robíš? Spomenieš si na situácie, v ktorej si sa vzdal? Spomenieš si na situáciu, kedy si dôveroval Bohu?
Nevzdávaj sa!
Začni túto etapu nájdením a prečítaním biblického verša z Kolosenským 1:22. [Aj vás s ním teraz] zmieril, keď vo svojom pozemskom tele podstúpil smrť, aby vás postavil pred Božiu tvár svätých, nepoškvrnených a bezúhonných.

Čo sa stalo doteraz...

Pavol sa raduje, že v Kolosách je zbor, no obáva sa, že načúvali učiteľom, ktorí pridali dodatočné (a falošné) myšlienky k správe o Ježišovi. Toto zmiatlo nových veriacich a Pavol sa snaží napraviť ich smer ukazovaním na Boha stvoriteľa a Ježiša ako spasiteľa pre všetkých.

Kolosanom 1:21-23a

Teraz si spolu prečítajte Kolosenským 1:21-23a.
Aj vás, ktorí ste kedysi boli odcudzení a nepriateľskí k Bohu svojím zmýšľaním a zlými skutkami, teraz s ním zmieril, keď vo svojom pozemskom tele podstúpil smrť, aby vás postavil pred Božiu tvár svätých, nepoškvrnených a bezúhonných, ak totiž vytrváte pevní a stáli vo viere, ak sa neodkloníte od nádeje evanjelia, ktoré ste počuli a ktoré sa hlása všetkému tvorstvu pod nebom.

Čo sa stalo potom...

Pavol zasvätil svoj život kázaniu dobrej zvesti o Ježišovi a svojim čitateľom pripomína, že ich priateľstvo s Ježišom je kľúčové. Potrebujú tráviť čas s inými kresťanmi pri čítaní alebo spievaní Božieho slova, aby podporili rast svojej viery.
Ich viera zmení spôsob, akým žijú. Ich dobré skutky sú ovocím ich vzťahu s Ježišom.

Objavuj Bibliu

Odpovedzte spolu na otázky z knihy Veľká výprava na strane 108.

Vedel si, že?

Kolosy Toto mesto sa nachádzalo na západe dnešného Turecka.

Pavlova správa Pavol v zbore v Kolosách nebol, no počul, že nasledovali nepravé učenie; napísal im preto, aby im vysvetlil, že všetko, čo potrebujú urobiť, je uveriť v Ježiša.

Dátum Pavol pravdepodobne napísal tento list začiatkom šesťdesiatych rokov nášho letopočtu, keď bol vo väzení v Ríme.

 

Rozprávaj sa s Bohom

"Prosím, Pane, pomôž mi mať silnú vieru a nevzdávať sa."

Diskutuj

Táto časť Veľkej výpravy je len o otázkach a odpovediach: skutočných deťoch a skutočných odpovediach od skutočných dospelých, ktoré im pomáhajú dozvedieť sa o Bohu a Biblii.

Prečítajte si spolu biblickú pasáž. Ako dospelí môžete cítiť, že je potrebné vysvetliť okolnosti toho, čo sa práve udialo v tejto časti Biblie. (Ak si nie ste istí, pozrite sa do častí 'Začni' a 'Súvislosti' tejto etapy pre užitočné pozadie a biblické informácie).

Čo je hlavnou otázkou, ktorá z príbehu vyvstáva pre dieťa? Čo je tou vecou, ktorá ho mätie alebo vyrušuje? Môže to byť niečo, čo vyzerá celkom nepravdepodobne alebo jednoducho nemožne; možno niečo nedáva veľmi zmysel alebo sú tam slová, ktorým jednoducho nerozumie. Môže mať viac ako len jednu otázku!

Ako odpovie Sprievodca na túto otázku? Po jej zodpovedaní svoju odpoveď spíšte, aby aj ostatné deti a Sprievodcovia mohli počuť vaše nápady. (Opäť, ak si nie ste istí, na webe nájdete pomoc v časti 'Ako funguje Veľká výprava funguje' a v časti 'Objasni si' pre túto etapu).

Zdieľajte svoje vlastné otázky a odpovede s ostatnými, ktorí sa tiež vydali na Veľkú výpravu.


Skús si to

Pre väčšinu ľudí, aj tých, ktorí Boha milujú viac ako čokoľvek iné, je niekedy ťažké modliť sa a čítať si Bibliu. Nech už robíš čokoľvek, nevzdávaj sa.
Ak je to pre teba niekedy ťažké, tu sú nejaké nápady, ktoré ti môžu pomôcť vytrvať:
• Pros Boha, aby ti pripomínal čítať si jeho Slovo a modliť sa a - keď tak urobí - Boha neignorovať - prečítaj si Bibliu alebo sa pomodli tak rýchlo, ako to len pôjde.
• Daj si svoju Bibliu niekam, kde ju budeš vidieť - niekde naozaj neprehliadnuteľne, ako napríklad ku posteli či do školskej tašky.
• Veď si kalendár alebo denník a veľkou fajkou si zaznač dni, kedy si si čítal Bibliu.
• Rozprávaj sa so svojím Sprievodcom o svojich stíšeniach a čítaniach Biblie. (Ak Sprievodcu nemáš, porozprávaj sa s niekým doma, v kostole alebo v škole, aby si si našiel niekoho, kto ti pomôže.)
• Popros niekoho doma, aby si s tebou každý deň čítal.

Ak si zabudneš čítať alebo sa modliť, neboj sa ani si nemysli, že nestojí za to, snažiť sa. Boh ťa stále miluje a Biblia je stále Božím Slovom - a STÁLE stojí za to, ju čítať. Pros Boha, aby k tebe hovoril - a začni znovu.