7. etapa: Boží národ

31. Samuel počúva Boha

Ako vieš, že ti volá tvoj kamarát, keď ho nevidíš?

Mal si niekedy pocit, že k tebe Boh nahlas hovorí?

Ako nám môže čítanie Biblie pomôcť počuť Boha? A čo chodenie do kostola či trávenie času s kresťanskými kamarátmi? Ako pomáha Bohu modlitba v hovorení k nám?
Poznáš aj iné spôsoby, ako Boh hovorí?
Samuel počúva Boha
Začni túto etapu nájdením a prečítaním biblického verša z 1. Samuelovej 3:10b. Samuel odpovedal: "Hovor, Hospodin, tvoj služobník počúva."

Čo sa stalo doteraz...

V biblických časoch sa od všetkých vydatých žien čakalo, že budú mať deti.
Ak deti nemali, hanbili sa. Anna bola bezdetná žena, modlila sa preto k Bohu a sľúbila, že ak bude mať syna, jej chlapec bude Božím služobníkom. Mala syna, Samuela, ktorý išiel slúžiť do domu Božieho, ktorý volali aj svätostánok alebo chrám. Tam pracoval pre starého kňaza Éliho. Samuel sa od Éliho veľa naučil a bol vždy pripravený počúvať, čo Éli hovoril.

1 Samuelova 3:1-10

Teraz si spolu prečítajte 1. Samuelov 3:1-10.
Mladý Samuel slúžil Hospodinovi pod dozorom Éliho. Slovo Hospodina bolo v tých časoch vzácne a prorocké videnie zriedkavé. Jedného dňa ležal Éli na svojom mieste. Zrak ho opúšťal, takže už dobre nevidel. Božia lampa ešte svietila a Samuel ležal v Hospodinovom chráme, kde bola Božia archa. Tu Hospodin zavolal na Samuela. Ten povedal: Tu som. Zabehol k Élimu a povedal: Tu som. Volal si ma. On však odpovedal: Nevolal som ťa. Choď si ľahnúť. Šiel si teda ľahnúť. Hospodin znova zavolal na Samuela. Ten vstal, zašiel k Élimu a povedal: Tu som, lebo si ma volal. Odvetil: Nevolal som ťa, syn môj. Choď si len ľahnúť. Samuel ešte Hospodina nepoznal, Hospodinovo slovo mu ešte nebolo zjavené. Hospodin znova, po tretí raz, zavolal na Samuela. Ten vstal, šiel k Élimu a povedal mu: Tu som, veď si ma volal. Vtedy Éli pochopil, že chlapca volal Hospodin. Éli povedal Samuelovi: Choď si ľahnúť, no ak by ťa zase volal, povedz: Hovor, Hospodin, tvoj služobník počúva. Samuel nato odišiel a ľahol si na svoje miesto. Hospodin prišiel, zastal si a zvolal ako predtým: Samuel, Samuel. Ten odpovedal: Hovor, Hospodine, tvoj služobník počúva.

Čo sa stalo potom...

Samuel nemal pre Éliho dobré správy! Keďže Éli nevyučil svojich dvoch synov Božej ceste, mal byť posledným sudcom zo svojej rodiny. Samuel povedal Élimu všetko, čo Boh povedal a ostal Bohu verný, aj keď neboli správy, ktoré musel ľuďom priniesť, vždy príjemné. Vďaka jeho vernosti sa zo Samuela stala dôležitá osoba pre Boha vo vedení Božieho národa. Boh vedel, že si jeho národ bude čoskoro žiadať silného vodcu, kráľa, keďže chceli byť ako všetci ich susedia.

Objavuj Bibliu

Odpovedzte spolu na otázky z knihy Veľká výprava na strane 48.

Vedel si, že?

Samuel Chlapcovo meno znamená 'meno Boha' alebo 'sväté meno.'

Šíla Keď Izraeliti zabrali zem, ktorú im Boh zasľúbil, zobrali so sebou aj stan stretávania (svätostánok). Postavili ho na mieste, zvanom Šíla. Časom bol stan nahradený trvalejším miestom, kde Samuel býval a spával.

Sudca Samuel sa stal posledným sudcom, alebo vodcom, Božieho národa. Až doteraz neboli Izraelci ako ostatné národy, pretože nemali kráľov. Boh bol ich kráľ - to sa však malo zmeniť.

 

Rozprávaj sa s Bohom

Dobre si to rozmysli: chceš, aby ťa Boh použil? Ak áno, použi Samuelovu modlitbu a povedz: "Tu som, Pane."

Diskutuj

Toto sa stalo, keď si Simon so svojím otcom Paulom spolu čítali tento biblický príbeh:

Simon má 6 rokov a žije v Anglicku.

Simon povedal: "Moja najzákernejšia otázka je: 'Ako môžem Boha počuť?'"

Paul odpovedal: "Zrejme ho už aj počuješ, môže však byť niekedy náročné rozpoznať, že to hovorí Boh - rovnako ako Samuel nerozpoznal, že ho volá Boh. Aj keď niekedy môžeme Boha počuť hovoriť k nám priamo, tak ako to bolo so Samuelom, častejšie ho počujeme inými spôsobmi. Boh nám niekedy povie niečo cez príbeh, ktorý sme si práve prečítali v Biblii. Inokedy použije Boh druhých ľudí, aby nám niečo povedal.
Pre mňa osobne je najčastejší spôsob, akým ku mne Boh hovorí, cez tichý drobný hlások vnútri. Ak napríklad rozmýšľam nad urobením niečoho zlého, Boh ma vie zneistiť.
Všetci potrebujeme cvik v načúvaní Bohu a rozpoznávaní, kedy k nám hovorí."

Čo by ste povedali vy?

Zdieľajte svoje vlastné otázky a odpovede s ostatnými, ktorí sa tiež vydali na Veľkú výpravu.

Skús si to

Ako hovorí Boh k ľuďom dnes? Nájdi si veľký papier a spolu so svojím Sprievodcom napíš čo najviac spôsobov, na ktoré si spomenieš:

Tu sú niektoré nápady, ktoré môžeš dať na plagát:
• cez Bibliu
• Duchom Svätým, ktorý hovorí k nášmu svedomiu
• cez našich kamarátov
• cez našich vedúcich
• vo vidinách a snoch

Spomeň si na okamihy, o ktorých vieš, že Boh k tebe hovoril. Na svojom plagáte si tieto spôsoby zakrúžkuj.
Hovor o týchto skúsenostiach so svojím Sprievodcom.

Boh hovorí rozličnými spôsobmi a my vždy dobre nepočujeme. Vždy si môžeme overiť, čo hovorí Biblia, prosiť Ducha Svätého, aby nás viedol a poprosiť iných kresťanov, aby nám pomohli počuť Boha jasne. Dôležité je byť pripravený počúvať a poslúchnuť Boha, kedykoľvek k nám prehovorí.